E10 benzine Nederland

Wat is E10 benzine Nederland?

In Frankrijk en, in mindere mate in Duitsland, is naast Euro95 benzine ook E10 aan de pomp verkrijgbaar. Wat is E10 eigenlijk, is dat voor elke auto geschikt, waar is dat verkrijgbaar en tegen welke prijs? E10 benzine nederlandE10 is een benzinemengsel dat voor 90% bestaat uit gewone benzine en, zoals de naam ook zegt, voor 10 procent uit bio-ethanol.

Bio-ethanol heeft niets met aardolie als grondstof te maken, maar is een natuurlijke brandstof die ontstaat door fermentatie van suikers uit suikerriet, tarwe, maïs en suikerbieten. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstof neemt dus af als we E10 gebruiken.

Het brandstofverbruik neemt met 1 ½% toe ten opzichte van benzine, omdat de verbrandingswaarde van ethanol iets lager ligt. De CO2 uitstoot van E10 is in totaal gelijk aan gewone benzine.

Rijden alle auto’s ook veilig op E10

Zo’n 90% van alle auto’s zou probleemloos rijden op E10 benzine uit Nederland. Toch is het belangrijk om vooraf via internet te checken of dat ook voor uw auto zo is. Alcohol onttrekt vocht aan de lucht waardoor een extra corrosierisico ontstaat.

Verder zitten In 10% van de auto’s bepaalde rubber- en kunststofafdichtingen (zoals pakkingen en keerringen) die door het extra vocht en de ethanol worden aangetast.

Nederland E10Waar is E10 verkrijgbaar

Op dit moment is E10 benzine in Nederland nog maar op enkele plekken verkrijgbaar. Het is de bedoeling dat E10 benzine in Nederland begin 2014 ruimschoots verkrijgbaar zal zijn. In Duitsland verloopt bij de autorijders de acceptatie van deze brandstof moeizaam. Dit kan gevolgen hebben voor de snelheid waarmee E10 in Nederland verkrijgbaar wordt.

De Nederlandse overheid is vooralsnog niet bereid om het gebruik van E10 middels een subsidie te stimuleren. Dit zal op de verkrijgbaarheid van E10 benzine in Nederland een remmende invloed hebben. Qua prijs zal die namelijk niet goedkoper worden dan Euro95.